Ubezpieczenie OC dla lekarza – obowiązkowe

Ubezpieczenia dla lekarzy bez dwóch zdań są kwestią kluczową. O nic innego tutaj nie chodzi jak o to, aby lekarz nie musiał płacić z własnej kieszenie w razie roszczeń pacjenta, odszkodowania czy też innego rodzaju procesu o zadośćuczynienie. Szczególnie odpowiednio zabezpieczyć powinni się lekarze, którzy najwięcej ryzykują. Jacy to lekarze? Chodzi o chirurgów, ginekologów-położników czy też anestezjologów. Każde wykupione ubezpieczenie przez lekarza musi być w pełni zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów. W dokumencie tym znajdziemy sumę szczegółową oraz cały zakres OC, ubezpieczenia obowiązkowego. Ochrona będzie identyczna obojętnie od wyboru konkretnego ubezpieczyciela.

Lekarze przy podstawowym ubezpieczeniu OC mogą brać pod uwagę tylko cenę. Musimy się jednak zastanowić nad możliwościami dodatkowymi. Pamiętajmy, że chodzi wyłącznie o to, aby dany lekarz był zabezpieczony w sposób odpowiedni. Czasami zwykłe ubezpieczenie OC nie wystarczy nam.

Poziom wyższy lekarskiej ochroni na pewno zapewni nam dobrowolne OC. W zasadzie to opcji jest bardzo dużo. Wybór być powinien determinowany samą specjalnością jak i także być świadomym, że wysokość rekompensat jest naprawdę wysoka. Uwagę powinniśmy zwrócić na dokładną sumę ubezpieczenia. Jest ona przewidziana jako zdarzenia szkodowe oraz czy ono w ogóle pokrywa powstałe ewentualne szkody. Bardzo ważne jest to, ponieważ raczej się nie zdarza, że ten sam lekarz popełni dwa błędy podczas jednej polisy. Lekarze jednak mimo wszystko powinno być możliwie najbardziej zabezpieczeni. W żadnym wypadku tak nie może być, że podejmują się ryzyka i płacić za to będą ze swoich własnych oraz prywatnych kieszeni. Do tego dopuścić nie można. Lekarz powinien być rozważny.

Obraz fernando zhiminaicela z Pixabay