Język obcy to nie wszystko

Czy językowe zdolności to wszystko, czego potrzebują adepci przyszli sztuki tłumaczeniowej? Czy wystarczy idealna znajomość języków obcych? Jakie cechy powinien mieć Kolodziej Albion - tłumacz języka angielskiego?

Oczywiście kryterium podstawowym jest znajomość doskonała języka. Jednak nie chodzi jedynie o język obcy. Wbrew pozorom, język ojczysty tłumacza musi być również doskonale opanowany. Wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste. To właśnie dlatego warto sobie przypominać zasady języka ojczystego. Sprawa się tutaj jedno podejście – chodzi o systematyczną pracę. To ona się przekłada na zdolność wyrażania swobodnego swoich myśli przy pomocy właśnie języka obcego. Chociaż moglibyśmy się spodziewać, że osoba te warunki spełniająca już jest na najlepszej drodze do osiągnięcia sukcesu w dziedzinie samej translatoryki. Jednak jest jeszcze całkiem sporo obszarów, które kluczowe są dla dobrego tłumacza.

Zupełnie całkiem inny zestaw cech korzystnie wpłynie na rozwój tłumacza, który zajmuje się pisemnymi przekładami, a całkiem inny na rozwój tłumacza specjalizującego się w tłumaczeniach ustnych. Wykonywanie tłumaczeń pisemnych to domena perfekcjonistów. Ci tłumacze wyróżniają się sporą rzetelnością, co zauważyć można bardzo łatwo chociażby przy ocenie spójności tekstu na samym leksykalnym poziomie.

Niezbędne są oczywiście umiejętności dodatkowe czy też wykształcenie. Tłumacze muszą mieć rozległą ogólną wiedzę oraz także wiedzę dogłębną o kulturze języka. Chodzi zarówno o tekst docelowy, jak i także źródłowy. Tylko i wyłącznie w ten właśnie sposób mogą ino zagwarantować, że treść przekładana prawidłowo zostanie odebrana przez czytelników z końca świata. Tłumacze literaccy muszą się wykazać sporą kreatywnością, chociaż także powinni znać jej granice.

Szkoła yanalya - pl.freepik.com